Tvangsfjernelse: Kend dine rettigheder

JUDAN

Tvangsfjernelser er desværre ofte en nødvendig indgriben i privatlivet. Finder kommunen grundlag for, at et barn ikke trives i en sådan grad, at der sås tvivl om hvorvidt det skal fjernes, kan dette i sidste ende føre til en decideret fjernelse fra barnets hjem.

Dette er i teorien for barnets bedste, men har kommunen altid ret i, at barnet skal fjernes fra forældrene og de vante rammer? Der kan være mange årsager til at tvangsfjerne et barn, men i nogle tilfælde, kan der være tale om misforståelser, forældede informationer eller isolerede hændelser.

Alkohol, stofmisbrug, psykiske sygdomme og vold, er de mest hyppige årsager til, at sager om tvangsfjernelser bliver taget op. Men hvis en forælder eksempelvis er under behandling, kan der være løsninger, som er bedre for barnet, da det ikke i alle tilfælde, er det rigtige at tvangsfjerne børn.

 

Få gratis advokatbistand ved tvangsfjernelser

I Danmark har alle ret til at få advokatbistand, og især i så sårbare situationer som en kommunal indgriben i privatlivet, hvor man går ind og splitter familier. Den psykiske reaktion i disse situationer er meget stærke og utroligt svær at håndtere for både børnene og forældrene.

I sådan en situation føler alle sig magtesløse og man ser sig selv i en jungle af regler, rettigheder og dokumenteringer foretaget af personer uden for det private liv. Judan er specialister inden for sager omkring tvangsfjernelse af børn, de kender dine rettigheder, systemet samt de mange regler der er, i disse ekstremt følsomme sager.

Advokatbistanden er selvfølgelig gratis og er udelukkende eksisterende for at hjælpe de mange forældre og børn i deres livs, måske, mest sårbare øjeblik. Advokaterne sørger for en kæmpe aflastning og de er parate til at kæmpe til det sidste, for at forsikre, at familier kan blive sammen.

 

Advokaterne er til for dig

Du skal straks tage kontakt til en advokat, hvis du kommer ud for en sådan sag. Advokaterne varetager udelukkende dine interesser, de er til for dig og de kæmper for dig. Det er en enorm hjælp til at navigere i de mange uoverskuelige regler omkring tvangsfjernelse af børn.

Alle sager gennemgås omhyggeligt, også kommunens arbejde og dokumenteringer bliver gået igennem for at finde eventuelle fejl eller lovmæssige fejl begået af kommunens ansatte.

Tilbuddet gælder for dig i hele landet, og du vil få direkte kontakt til advokaten, samme dag som du kontakter Judan.