Sig ja til lederuddannelser

Lederuddannelser  – en nødvendighed

Dygtige ledere er ikke kun nødvendige for at kunne tiltrække de bedste kandidater. Dygtige ledere er også nødvendige for at kunne skabe vækst og grønne tal på bundlinjen. Vil du vide hvorfor, så læs med her.

En leders opgaver bliver mere og mere komplekse, fordi især forandringsledelse er blevet en central opgave i en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse. Er dine ledere derfor ikke rustet til større forandringsprojekter, som eksempelvis ses i   forbindelse med opkøb eller fusioner, så kan det kommer til at koste dyrt. I sådanne situationer er succesen nemlig i høj grad afhængig af lederens evne til at lede forandring. Evner lederen ikke at føre organistionen sikkert igennem forandringsprojekter, kan det give sig udslag i røde tal på bundlinjen.  Vil du således være sikker på, at dine ledere er klædt på til at lede både store og små projekter, så gør du klog i at investere i lederuddannelser. En lederuddannelse giver nemlig både et kompenteceløft, og en solid værktøjskasse, der kan anvedes i den daglige ledelse.

Hvad kendtegner en god leder?

En god leder er mange ting. Listen over egenskaber en leder bør besidde, er derfor også næste uudtømmelig lang. Oftest vil følgende karakteristika dog dukke op, når man beder de ansatte beskrive den perfekte leder. Han/Hun skal være troværdig, handlekraftig, ærlig, helhedsorienteret, ansvarlig, uddelegerende, visionær, resultatorienteret, engagerende og karismatisk. Det kan synes som en lidt uoverskuelig beskrivelse. Spørg man dog eksperterne, hvad der kendtegner en god leder, så har de et langt mere konkret og håndgribeligt svar. Ifølge eksperterne får ledere nemlig succes, hvis de følger disse 5 regler.

Regel nummer 1 er, at lederen skal forme fremtiden. Med det menes, at lederen skal tænke strategisk og langsigtet på organisationens vegne. Lederen skal udstikke linjerne for hvordan virksomheden kommer fra a til b, og samtidigt sikre sig, at alle har forstået visionen.

Regel nummer 2 er, at lederen skal kunne implementere og omsætte strategier til mål og handlinger.  I den forbindelse skal lederen sørger for at uddelegere opgaver og få de forskellige teams til at arbejde sammen.

Regel nummer 3 er, at lederen skal kunne engagere fremtidens talentmasse. Det betyder, at lederen skal kunne kunne identificere, de kompetencer medarbejderne har, og de kompetencer der er brug for i virksomheden.

Regel nummer 4 er, at lederen skal opbygge den næste generations, ved at identificere medarbejdere med lederpotentiale, og dernæst udvikle dem.

Regel nummer 5 er, at lederen skal investere i sig selv. Det vil sige at lederen ikke bare skal stille krav til medarbejderene men også til sig selv. Lederen skal være troværdig således at medarbejderne har lyst til at føle i dennes spor. Derudover skal lederen være i stand til at lære af sine fejl, successer, og medmennesker.

 

Leadership