Hvad kræver det at være en god oversætter?

Ejer du en virksomhed, som har en eller anden forbindelse i udlandet? Eller overvejer du en karriere i oversættelse? For at blive en professionel oversætter skal du først og fremmest have kompetencer i mere end et sprog. Men at kunne tale, læse og forstå sproget er ikke nok til, at man kan blive en professionel oversætter.

Alle oversættelser er nemlig ikke lige gode. Der findes forskellige former for oversættelser, alt fra oversættelser af forskellige slags tekster såsom en roman, en fagbog eller et eller andet officielt dokument. Derudover kan man også oversætte replikker på film og skrive undertekster, eller man kan blive en tolk eller translatør og oversætte det, der bliver sagt på stedet.

En god oversættelse er en korrekt oversættelse

Da der findes forskellige former for oversættelsesarbejde, findes der også forskellige krav til oversættelse, og ligeledes findes der forskellige kvaliteter af oversættelser. Som udgangspunkt skal alle oversættelser være korrekte, og dette er i sig selv et krævende arbejde at kaste sig ud i. Nogle gange kan der opstå småfejl i forbindelse med en oversættelse, men hvis det gælder en oversættelse af et officielt dokument, skal der ikke være nogen som helst form for fejl.

Derfor kan alle ikke blive en oversætter, og især ikke hvis man har et begrænset kendskab til sprogene, der oversættes imellem. Man skal derimod have et rigtig godt og dybdegående kendskab til sproget, og samtidig skal man også have kulturel viden til den kultur, sproget er en del af. Dette er i forbindelse med afkodning af bestemte kulturelle elementer i teksterne, og med den kulturelle viden i behold, kan man oversætte en tekst mest korrekt og nuanceret.

Ud over at have gode sprogkundskaber og kulturel indsigt, skal en oversætter også have viden i tekstgenre og tekstforfatning. En oversætter skal kende den genre, der skrives i, for at lave den mest korrekte oversættelse. En romantisk roman skal nemlig forblive en, og tilsvarende skal et officielt dokument blive oversat i et passende register og med de korrekte fagtermer.

Skal man have oversat et officielt dokument, er det derfor en fordel at få en professionel oversætter til jobbet, eksempelvis kan man hyre en professionel oversætter fra oversættelsesbereauet lingobob.com.

Kan man læse sig til at blive en god oversætter?

Læser man oversættelse, vil man selvfølgelig have fordelen af at kende til oversættelsesteorier og kan bruge disse i praksis. Men det betyder ikke, at man kan blive en god oversætter ved at læse sig til det.

At blive en god oversætter kræver derimod træning, det kræver et godt sprogøre og knivskarpe researchevner. Det kræver vedholdenhed, begejstring for detaljer og selvfølgelig et højt sprogligt niveau, både på kildesproget og målsproget. Dermed bevæger vi os altså uden for teorierne.