Indgangsløsninger kan bidrage til bedre hygiejne på arbejdspladsen

Danske arbejdspladser har stort fokus på hygiejne

I fødevareindustrien står hygiejnen højt på prioriteringslisten. I Danmark tager vi hygiejne meget seriøst, og derfor lægger man hurtigt mærke til en forskel i hygiejnen, når man eksempelvis er i udlandet.

Den store opmærksomhed på hygiejne ses ikke blot på restauranter og cafeer landet over, men også i fødevareindustrien og produktionen. Der er strikse hygiejneregler, som skal overholdes.

Hygiejne top-prioriteres

På mange arbejdspladser, der har med fødevarer at gøre, står hygiejne øverst på prioriteringslisten. I restaurant- og cafébranchen er det desuden lovpligtigt, at alle fuldtidsmedarbejdere har bestået et hygiejnekursus.

På landets mange slagterier sørger man for, at medarbejderne får udleveret nyt arbejdstøj hver dag, ifører sig hårnet og skifter arbejdshandskerne ud efter hver eneste pause. På den front bliver der heldigvis ikke sparet på pengene.

På mange slagterier har man investeret i indgangsløsninger ved hygiejne-sluser til medarbejderne. Disse er med til at sikre hygiejneforholdene, før medarbejderne får adgang til fabriksproduktionen. Sådanne former for indgangsløsninger er en god måde at kontrollere, at virksomhedernes hygiejneforhold overholdes.

Hvorfor har vi så stort et fokus på hygiejne?

De fleste af os har lært om hygiejne fra barnsben. Hvor vigtigt det eksempelvis er at vaske hænder. Ellers kan man smitte andre med bakterier og måske blive syg. Videnskabelige undersøgelser har samtidig vist vigtigheden af god hygiejne for at undgå skadelige bakterier, der kan medføre uhensigtsmæssige bakterier og sygdomme.

Det er nogle resultater som fødevareindustrien bliver nødt til at respektere og rette sig ind efter, ved at opstille nogle bestemte hygiejneregler og retningslinjer for de ansatte på arbejdspladsen.

Kan hygiejnefokusset blive for ekstremt?

Lad os sammenligne vores fokus på hygiejne med andre lande. Kan man tale om, at nogle lande generelt har ringere hygiejne end vi har, og mindre tendens til at blive syge? Måske kan vi blive for vant til, at alt skal være klinisk rent og dermed gøre kroppens naturlige bakterier mindre modstandsdygtige.

Nogle af os kender måske de mennesker, som ikke nødvendigvis har den bedste hygiejne, men heller ikke bliver syge. Mens de, der generelt har god hygiejne og tager renlighed alvorligt, er dem der bliver ramt?

Flere faktorer kan være årsag til sygdom. Både immunforsvar, psykiske faktorer osv..
Det mest fordelagtige man kan gøre er at lægge mærke til hvordan ens egen krop reagere. Måske behøver vi ikke være så fanatiske omkring rengøring, hvis det ikke er nødvendigt? Arbejdspladsers hygiejneregler er dog fastlagte regler, som skal respekteres og efterfølges.