Benytter du dig af den rette organisationsstruktur?

valg af struktur

Der er efterhånden en bred vifte af organisationer i det danske erhvervsliv. Dog er det ikke dem alle som overlever. Dette kan ofte sættes i forbindelse med en uhensigtsmæssig organisationsstruktur. I denne artikel har du mulighed for at finde tips til at vælge den rette struktur i din organisation.

 

Hvorfor er struktur vigtig?

Først og fremmest sætter organisationsstrukturen rammerne for, hvordan der arbejdes i virksomheden.
Det er som regel tidsbesparende at have en klar struktur, eftersom man ikke er i tvivl om, hvem der er beslutningstager. Eventuelle beslutninger skal nemlig igennem nogle faste filtre for at blive vedtaget.

Der findes mange forskellige strukturformer, men det er ikke til at sige, hvilken en der fungerer bedst. Det afhænger af, hvilken type virksomhed, der er tale om.

 

Hvilken organisationsstruktur passer til min virksomhed?

Organisationsstruktur kan helt overordnet deles op i to principper – nemlig organisk struktur og mekanisk struktur.

En organisk struktur er i nyere tid den mest moderne.
Denne strukturform betyder, at arbejdsopgaver kan variere fra tid til anden. Medarbejderne får mulighed for at være kreative og i det hele taget tænke i innovative baner.
Denne type organisation arbejder ofte i åbne rum, i små teams, som hver især har ansvar for de projekter, de er i gang med.

En organisk strukturform passer godt til kreative erhverv.

Den mekaniske struktur – også kaldet samlebåndsstrukturen – tolkes som værende en smule gammeldags.

Her har medarbejdere faste roller, hvor de arbejder med det, de er specialiseret indenfor og altid har lavet.
Der er hierarki i organisationen, hvilket leder til langsomme beslutningsprocesser, da der som minimum er én person, som skal være inde over beslutningerne.

En mekanisk strukturform passer godt til tunge produktionsvirksomheder.


Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvilken organisationsstruktur du skal vælge, eller om du har valgt den rigtige? Så kan du få hjælp af en konsulent.

Konsulenten har til opgave at identificere virksomhedens styrker og svagheder i forhold til det produkt, som udbydes. Derudfra vurderes det, hvilken struktur, der er passende til virksomheden, hvorefter du får hjælp til at implementere strukturen.
Måske er det værd at overveje, om en strukturændring vil gavne virksomheden.